+2

Tehnična izvedba sistema eND


V tem predlogu (Proposal) iščemo primerne rešitve za udejanjanje neposredne demokracije v Sloveniji.

Predlog bi moral biti usklajen z drugim predlogom "Koncept neposredne demokracije", ki se ukvarja z različnimi oblikami ND in primernostjo za slovenski prostor.


Discussions

 • jang is pro
  +2

  Testiranje glasovanje ob delegiranju

  nit je namenjena testu delegiranega glasovanja

  • Prvo opažanje: - Nit ima 2 glasova, vendar ni še nihče glasoval. Sklepam da ima implicitno 1 moj glas, ker sem to objavil in še 1 glas, ker sem sašotov delegat.

   Sašo, odvzemi mi delegiranje, da vidim kaj se potem spremeni.

 • sasomiklic is pro
  +2

  Izkušnje iz tujine:

  This means that we, here in Belgium, are looking at - Liquid Feedback for proposals, amendments, and then ranking of proposals - Liquid Democracy for delegation - Helios voting system for secret and auditable voting

  • Zanimivo, tako nekako smo se tudi mi pogovarjali, združevanje najboljših parcialnih sistemov v celoto.

 • jang is pro
  +2

  Samo komentar, ob spremembi naslova predloga je prišlo do "Server error", tako da predloga nisem mogel urediti.

  Pojasnilo: Spodnjo napako javi, akcijo pa izvede, tako da se zapis ažurira (doda, popravi, briše).

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Proposed implementations


  1. You can either support a proposal or refuse it.

  2. And you can take it down in your watch list.

  3. Have a look at the informations concerning the proposal...

  4. ...add keywords for this proposal...

  5. ...or you can share the proposal with your friends on Facebook, Google+ or Twitter.

  6. It is not possible to evaluate just the comments.

  7. ...you can also have a look at the responses provided...

  8. ...you can even write an answer to an argument...

  9. ...and introduce new arguments.

  10. Or you can play an active role in suggesting proposals or introducing alternatives.