+2

Tehnična izvedba sistema eND


V tem predlogu (Proposal) iščemo primerne rešitve za udejanjanje neposredne demokracije v Sloveniji.

Predlog bi moral biti usklajen z drugim predlogom "Koncept neposredne demokracije", ki se ukvarja z različnimi oblikami ND in primernostjo za slovenski prostor.


Diskussionen

 • jang ist dafür
  +2

  Testiranje glasovanje ob delegiranju

  nit je namenjena testu delegiranega glasovanja

  • Prvo opažanje: - Nit ima 2 glasova, vendar ni še nihče glasoval. Sklepam da ima implicitno 1 moj glas, ker sem to objavil in še 1 glas, ker sem sašotov delegat.

   Sašo, odvzemi mi delegiranje, da vidim kaj se potem spremeni.

 • sasomiklic ist dafür
  +2

  Izkušnje iz tujine:

  This means that we, here in Belgium, are looking at - Liquid Feedback for proposals, amendments, and then ranking of proposals - Liquid Democracy for delegation - Helios voting system for secret and auditable voting

  • Zanimivo, tako nekako smo se tudi mi pogovarjali, združevanje najboljših parcialnih sistemov v celoto.

 • jang ist dafür
  +2

  Samo komentar, ob spremembi naslova predloga je prišlo do "Server error", tako da predloga nisem mogel urediti.

  Pojasnilo: Spodnjo napako javi, akcijo pa izvede, tako da se zapis ažurira (doda, popravi, briše).

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  • Ja to je res, reče da šteka, naredi pa vseeno.

   • Test glasovanja, če me je Sašo delegiral za ta Proposal.

Versionen


  1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

  2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

  3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

  4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

  5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

  6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

  7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

  8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

  9. ... und neue Argumente einbringen.

  10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.